Infrastruktura lyžařských areálů

V této oblasti Vám nabízíme provádění realizací výstavby a modernizace rozvodů a jejich součástí. Není jednoduché přestavět již zbudovaný systém, avšak je možné zefektivnit jeho kapacitu nebo případné možnosti posílení jeho výkonu. Pro tyto případy jsme schopni nabídnout ve spolupráci s renomovanými partnery optimalizace a modernizace stávajících nebo dosluhujících systémů. Ty se snažímě realizovat s co nejmenším dopadem na investiční výši, která by jinak mohla značně přesahovat výši možností investora.

            

              www.legos.cz                                                www.vehra.cz